Vindkraft

På denna sida kommer det att fortlöpande att läggas ut dokument och information gällande. Vindkraftspark vid Högaliden.

 

 

*Vindkraft vid Högaliden