Botsmarksblocket

Botsmarksflyttblock är ett jätteflyttblock

som har lösgjorts ur berggrunden under istiden för ca 20 000 år sedan.

Botsmarksblocket är landets största flyttblock och är skyddat som naturminne från istiden.

Höjd: 15 m

Areal:  30 x 30 m

Vikt: 35000 ton